Spændende førstehjælpsundervisning for børn ned til 3 år

ASB Schleswig-Holstein og Dansk Folkehjælp har søgt og fået bevilget en forlængelse af vores SAVING LIFE projekt. Denne bevilling muliggør blandt andet opfyldelse af et længerevarende ønske, nemlig udvikling af undervisningsmateriale til børn ned til 3 år.

Projekt SAVING LIFE
Det oprindelige projekt SAVING LIFE startede pr. 1. juni 2017 og skulle slutte pr. 31. maj 2020. Projektet havde fokus på tre områder inden for forebyggelse og førstehjælp:

  1. Udvikling af ny teknologi til smartphone i Tyskland og tilknytning af førstehjælpere
  2. Førstehjælpskurser, herunder undervisningsoptimering og erfaringsudveksling mellem danske og tyske førstehjælpsinstruktører.
  3. Kapacitetsforøgelse af registrerede hjertestartere

Både i Tyskland og i Danmark kan responstiden være lang og med SAVING LIFE ønsker de to organisationer at optimere beredskabet og den præ-hospitale indsats, således at der sker en optimering af tidsrummet fra alarmering til den første livreddende indsats kan påbegyndes.

Ifølge en rapport fra Dansk Hjertestopregister overlever 1 ud af 8, hvis der ydes førstehjælp af lægfolk, hvorimod kun 1 ud af 30 overlever, hvis der ikke ydes førstehjælp. Der findes i øjeblikket ikke tilsvarende statistik i Tyskland. Samtidig er det værd at bemærke, at hele 76% af de overlevende kommer tilbage på arbejde igen. Så kan overlevelsesprocenten øges, vil det give en stor gevinst såvel samfundsmæssigt som socialt for den enkelte tilskadekomne og dennes pårørende. Samtidig var der ved projektets start stort set ingen stigning i antallet af personer med hjertestop, hvor der bliver anvendt en AED. Tallet havde kun flyttet sig fra 1,4% i 2001 til 3,6% i 2014, men i 2019 er tallet steget til, at der anvendes hjertestarter i 11% af tilfældene.

I de fleste tilfælde tager det over 5 minutter for ambulancen at nå helt frem til personen med hjertestop. (I Tyskland er den lovpligtige responstid maks. 12 min., men faktisk går der op til 30 min.). Bruger man en AED inden for de første 3 til 5 minutter, kan dette forbedre overlevelseschancerne med 50 til 70 %.

Problemet er det samme for både Danmark og Tyskland og udfordringen består derfor i at øge kapaciteten af det grænseoverskridende beredskab. 

Nu også førstehjælp for børn
Både Dansk Folkehjælp og ASB har ønske om, at såvel fagpersonale som børn lærer førstehjælp. Netop børn kommer ofte ud for ulykker og skader, og her kan det være vigtigt at sætte ind med hurtig førstehjælp for at undgå mén og traumer for børnene. Ifølge den seneste rapport fra Danmarks Statistik skete der i Danmark 8.781 ulykker blandt børn i daginstitutioner i 2015. Det er i gennemsnit 24 ulykker pr. dag hele året rundt. I Danmark og Tyskland oplever vi desværre, også at der sker uheld, hvor børn bliver kvalt i deres mad eller i forbindelse med leg. Her er det altafgørende, at personalet hurtigt kan give kvalificeret førstehjælp og dermed være med til at redde liv. Først og fremmest for børnenes skyld, men også for medarbejderens egen. At stå med et barn med hjertestop og være ude af stand til at yde førstehjælp, kan give psykiske traumer for medarbejderen efterfølgende.

Det er også vigtig, at børn i en tidlige alder lærer førstehjælp. De er langt mere nysgerrige, uden hæmninger og fulde af gå på mod. Hvis de allerede fra 3 års alderen får førstehjælpen ind gennem leg og læring, og dette følges op gennem deres opvækst, så vil det være helt naturligt for dem at træde til, hvis de kommer ud for mennesker, som har brug for deres hjælp.

Med førstehjælp for de mindste handler det ikke kun om førstehjælp, men også om at drage omsorg for hinanden. Gennem projekt SAVING LIFE bliver der nu udviklet undervisningsmateriale således, at lærer, pædagoger, pædagogmedhjælper, andet personale eller forældre selv kan forestå undervisningen af børnene. Ved hjælp af det særligt udviklede undervisningsmateriale til denne målgruppe, sikres børnene en læringsproces, der er både sjov, udfordrende og spændende. Materialet er målrettet børn fra 3 – 6 år, som går i børnehaver og daginstitutioner.

Materialet består af 14 plakater med dertil hørerende håndkort. På alle plakaterne er illustreret en situation, hvor et barn er kommet til skade eller er på vej til det og håndkortene giver vejledning til hvordan underviseren kan snakke med børnene om situationen. Hvad sker der, hvordan kan de hjælpe, hvordan kan situationen undgås. I alt materialet er en maskot den gennemgående figur. Maskotten er ikke fra vores side navngivet, idet denne opgave ligger hos den enkelte gruppe børn, så det kan undervisningen indledes med.

Ud over plakater vil alle børnene modtage et lille opgavehæfte med alle plakaterne i, som de kan farvelægge samt forskellige førstehjælpsrelaterede opgaver ligesom de også får et diplom, som de kan tage med hjem til deres forældre. Daginstitutionen vil få udleveret en vejledning og plakater, så de selv kan undervise børnene.

Når materialet er færdigudviklet vil Dansk Folkehjælp tilbyde 80 gratis kurser til medarbejdere på daginstitutioner, børnehaver m.m. samt 160 gratis kurser til børnene i Region Sjælland og Region Syddanmark, som er det område som vores EU-projekt dækker. I Tyskland tilbydes tilsvarende gratis kurser for medarbejdere og børn.

Netop børn kommer ofte ud for ulykker og skader, og her kan det være vigtigt at sætte ind med hurtig førstehjælp for at undgå mén og traumer for børnene. Ifølge den seneste rapport fra Danmarks Statistik skete der i Danmark 8.781 ulykker blandt børn i daginstitutioner i 2015. Det er i gennemsnit 24 ulykker pr. dag hele året rundt. I Danmark og Tyskland oplever vi desværre, også at der sker uheld, hvor børn bliver kvalt i deres mad eller i forbindelse med leg. Her er det altafgørende, at personalet hurtigt kan give kvalificeret førstehjælp og dermed være med til at redde liv. Først og fremmest for børnenes skyld, men også for medarbejderens egen. At stå med et barn med hjertestop og være ude af stand til at yde førstehjælp, kan give psykiske traumer for medarbejderen efterfølgende.

SAVING LIFE er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.