Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\HostingSpaces\DKFH\savinglife.eu\wwwroot\cvm\wp-content\plugins\wpml-string-translation\inc\functions.php on line 22
Bliv førstehjælper og red liv - SAVING LIFE

Bliv førstehjælper og red liv

Dansk Folkehjælp er sammen med vores tyske søsterorganisation ASB Schleswig-Holstein gået sammen om projekt SAVING LIFE. Projektet sigter mod at motivere så mange borger som muligt, til at lære livreddende førstehjælp og træde til som frivillige førstehjælper, når borgere i ens lokalsamfund rammes af hjertestop.

Udfordring
Især i tyndt befolkede områder, både i Tyskland og i Danmark, er problemet, at der, hvor det drejer sig om sekunder, ofte går for lang tid, før ambulance er på stedet. Med Interreg-projektet SAVING LIFE i et tysk-dansk samarbejde, ønsker vi at medvirke til at flere overlever et hjertestop, og gennem tilbud om gratis førstehjælpskursus at øge førstehjælpernes handlingsparathed.

For at overleve et hjertestop er det yderst vigtigt, at der sættes ind med kvalificeret førstehjælp hurtigst muligt, idet chancen for overlevelse falder med 10% for hvert minut, der går. Hvis en person får hjertestop, og der ikke ydes livreddende førstehjælp inden ambulancen når frem, overlever kun én ud af 30. Ydes der livreddende førstehjælp af frivillige førstehjælpere stiger overlevelseschancen betydeligt.

Både i Tyskland og Danmark er udfordringen, at responstiden på en ambulance ikke vil kunne nedbringes væsentligt. Derfor er hvert et minut kostbart, når kollegaer og naboer rammes af hjertestop.

Bliv førstehjælper – deltag på et gratis førstehjælpskursus
Gennem gratis tilbud om førstehjælpsuddannelse ønsker vi, at antallet af overlevende efter hjertestop i Region Syddanmark og Sjælland samt det nordlige Schleswig-Holstein i Tyskland øges markant. Projektet finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Netop nu udbyder Dansk Folkehjælp 7 timers førstehjælpskurser i Region Syddanmark og Region Sjælland. Efter endt førstehjælpskursus vil deltagerne automatisk blive optaget som førstehjælper i den respektive region.

SE KURSUSOVERSIGTEN HER