Førstehjælp henover grænsen

Tyske og danske førstehjælpsinstruktører mødtes her i weekenden på tværs af landegrænser. 

Dansk Folkehjælp og vores tyske søsterorganisation ASB (Arbeiter Samaritter Bund), er gået sammen om projekt SAVING LIFE. Et projekt som er støttet af EU og hvis formål er at øge antallet af overlevende efter hjertestop i Region Syddanmark, Region Sjælland samt det nordlige Schleswig-Holstein gennem forskellige aktiviteter.

I denne weekend er den første aktivitet netop blevet gennemført i form af et seminar for danske og tyske førstehjælpsinstruktører. Seminaret blev afholdt på Hotel Falster i Nykøbing Falster med 16 deltagere fra ASB Schleswig-Holstein og 16 deltagere fra Dansk Folkehjælp.

På seminaret fik førstehjælpsinstruktørerne kendskab til, hvordan førstehjælpsuddannelsen er sammensat i de to lande, og hvori forskellene bestod, ligesom også instruktøruddannelsen blev sammenlignet.

Tilsvarende blev det drøftet, hvordan civilbefolkningens holdning er til førstehjælp i henholdsvis Danmark og Tyskland.

Gennem erfaringsudveksling i forhold til indlæringsmetoder var målet, at blive enige om en fælles undervisningsform, som vil øge kursisternes handlingsparathed og derigennem øge antallet af overlevende efter hjertestop.

Endelig blev alle deltagere introduceret for de mest anvendte AED’er (hjertestartere) som bruges i Danmark og Tyskland, et af målene for SAVING LIFE er at gøre flest mulige tilgængelig døgnet rundt og sikre, at der udarbejdes vejledninger til brugen af allerede ophængte AED’er.

Alle instruktørerne deltog med stor entusiasme, og der var mange og gode drøftelser omkring førstehjælpsundervisning og mange interessante input omkring forskelle og sammenfald. Også på det sociale plan blev der skabt netværk på kryds og tværs af landegrænserne, og alle gav udtryk for et ønske om at gentage successen.

Udkommet af seminaret vil blive lagt til grund for de kommende førstehjælpskurser og vil samtidig blive delt med øvrige førstehjælpsorganisationer.

Saving Life er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.